Hizmetlerimiz

ENPROJE uzman olduğu alanda tamamen proje, tasarım, danışmanlık ve kontrollük hizmetlerine odaklanmış olup yatırımcı ve müteahhit arasında köprü konumunda olmayı hedeflemektedir. Amacımız hızla gelişen teknolojik sistemler arasında yatırımcının isteklerine yeterli ve en uygun maliyet, fayda ve kullanılabilir sistemleri tasarlamak, en uygun çözümün bulunması amacı ile alternatifler üretmek ve bunların inşa edilmesinde rehberlik yapmaktır.

Ana Elektrik Müteahhidinin Seçilmesi aşamasına kadar şantiyede yapılması gereken Şantiye Elektriği ve buna bağlı olarak kalıcı elektrik temin edilmesi ile ilgili uygulama işleri, Temel Topraklama Tesisatı, topraklama hatlarının su basman seviyesine kadar çıkartılması ile ilgili uygulama işi hizmetlerini de kendi bünyesinde yapabilmektedir.

Elektrik Enerjisinin verimli kullanılması konusunda hassas olan Firmamız bu konularda eğitimler alarak, araştırmalar yaparak özellikle Güneş Enerji Santralleri ( GES ) kurulumu konusunda danışmanlık ve proje hizmeti verebilmekte, ayrıca resmi projeleri de hazırlayabilmekte bu anlamda yatırımcıları teşvik etme konusunda çalışmalar yapmaktadır.

PROJE ALANINDAKİ HİZMETLER
Genel Olarak Projelendirme Sistemleri aşağıdaki sistemleri kapsamaktadır.

A) Orta Gerilim Elektrik Tesisatı
• Enerji Merkezleri Tek Hat Şeması,
• Enerji Merkezleri Elektrik Planları
• Enerji Merkezleri Transformatör, Orta Gerilim Hücreleri Yerleşimi, Kesit Detay

B) Alt yapı Projeleri
• Orta Gerilim Dağıtım Planı,
• Saha Alçak Gerilim Dağıtım Planı,
• Saha Yapısal Kablolama ve Telefon Dağıtım Planı,
• Saha Interkom Planı,
• Saha TV Dağıtım Planı,
• Saha Güvenlik ve CCTV,
• Saha Çevre, Peyzaj, Cephe Aydınlatma

C) Alçak Gerilim Güç Dağıtımı
• Bina İçi Güç Dağıtım Planları
• Kablo Taşıyıcı Sistemler
• Priz Tesisatı
• Yardımcı Kuvvet Tesisatı

D) Yedek Güç Sistemleri (UPS + Jeneratör)
• Dağıtım Sistemleri Planları
• Yerleşim Planları

E) Yük Yönetim ve Enerji Ölçüm Sistemleri

F) Aydınlatma
• Genel ve Özel Aydınlatma
• Acil Aydınlatma
• Güvenlik Aydınlatması
• Dış Aydınlatma
• Aydınlatma Kontrolu ve Karartma

G) Reaktif Güç Kompanzasyonu
• Filtreli ve Güçlendirilmiş Kompanzasyon Sistemleri
• Harmonik Sistem İncelemeleri

H) Koruma Sistemleri
• Koruma ve İşletme Topraklaması
• Yıldırımdan Korunma
• Aşırı Gerilimden Korunma

I) Yangın Algılama – Uyarı Sistemleri
• Yangın Algılama-Uyarı Sistemleri
• Gazlı Söndürme

J) İletişim sistemleri
• Telefon
• Bilgi İletişim Ağı ve Yapısal Kablolama
• Televizyon Anten Sistemleri ve Ağı
• Hemşire Çağrı Sistemleri
• Saat Sistemleri

K) Güvenlik Sistemleri
• CCTV
• Hırsız Algılama
• Kartlı Giriş Tesisatı
• Turnike ve Bariyerler

L) Müzik yayını ve anons sistemi

M) Elektrik Otomasyon Sistemi projeleri

N) İhale Doyası
• İdari Şartname Hazırlanması
• Teknik Şartname Hazırlanması
• Teklif etme şartnamesi Hazırlanması
• Malzeme - Ekipman Listeleri
• Keşif, Metraj Dosyası ve Birim Fiyat Tarifleri

O) Elektrik Tesisatı Hesapları
• Orta Gerilim Kısa Devre Hesapları,
• Alçak Gerilim Kısa Devre Hesapları
• Gerilim Düşümü ve Yük Akımları hesapları,
• Yükleme Cetvelleri
• Toprak İletgeni Kesit Hesabı,
• Dokunma ve Adım Gerilimi Hesabı,
• Toprak Direnci Hesapları,
• Yıldırımdan Korunma Hesapları
• Kompanzasyon Hesapları,
• Aydınlatma Hesabı

DANIŞMANLIK VE KONTROLLÜK ALANINDAKİ HİZMETLER
• İhale aşamasında destek verilmesi,
* İşveren Proje Yöneticisi ile koordinasyon halinde ihaleye katılanların teknik soruları yanıtlanması.
* İhale öncesi sunum toplantılarına katılım sağlanması.
* Teknik değerlendirme ve ihale paketi raporu hazırlanması
* Teklif verenler tarafından sunulan alternatifler hakkında yorumlar hazırlanması.
* İhale fiyatlarını aşağı çekme çözümleri üzerinde çalışma yapılması
• İş programlarının kontrol edilmesi,
• Uygulama aşamasında yüklenici firmanın hazırlayacağı hak edişlerin kontrol edilmesi
• Uygulama aşamasında karşılaşılacak teknik sorunlara çözüm getirilmesi,
• Enerji temini ile ilgili konularda destek olunması,
• Shopdrawinglerin ve as-builtlerin yaptırılması,
• Sistemlerin test edilerek devreye aldırılması,
• Geçici kabulün yapılması,
• Kesin kabulün yapılması

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU
• Yönetmelikler Çerçevesinde İşletme Sorumluluğunun üstlenilmesi
• İşletme Personelinin Eğitimi
• Manevra Talimatlarının Hazırlanması
• Güvenlik Önlemlerinin Alınması
• İşletme Esnasında Ortaya çıkan arızalara müdahale edilmesi
• Gerekli Manevraların Yapılması
• Yapılan işler ile ilgili Rapor verilmesi
• İş sağlığı güvenliği Uzmanlığı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması.

YENİ YAPILAN BİNALARA ENERJİ KİMLİĞİ BELGESİ HAZIRLANMASI
• Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl) nın belirlenmesi
• Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl) nın belirlenmesi
• Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
• Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO²/m²-yıl) nın belirlenmesi
• Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO²/m²-yıl),
• Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değerinin belirlenmesi
• Birincil enerji tüketimine göre, enerji sınıfının belirlenmesi
• Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfının belirlenmesi
• Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranının belirlenmesi

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
• Temiz Su Tesisatı
• Pis Su Tesisatı
• Isı Yalıtımı ve K Katsayıları Hesabı
• Isı Kaybı Hesapları
• Isı Kazancı Hesapları
• Isıtma Tesisatı
• Soğutma Tesisatı
• Havalandırma Tesisatı
• Yağmur Suyu Tesisatı
• Yangın Söndürme Tesisatı
• Temiz Su Arıtma Tesisatı
• Otomasyon Tesisatı
• Duman Egzost Tesisatı

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAK
Enerji tüketimlerindeki artış, dünyadaki tüketilebilir enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle biz teknik insanlar enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyi şekilde faydalanılması gerekliğine vurgu yapmak isteriz. Hızla kalkınmakta olan ülkemizde ucuz enerjiye duyulan ihtiyaç, gün geçtikçe artmakta ve bizleri yenilenebilir kaynaklardan faydalanmaya zorlamaktadır. Firmamız bu anlamda katkıda bulunmak için araştırmalar yaparak ve eğitimler alarak Güneş Enerji Santrali (GES) projelerini hazırlayabilir duruma gelmiş çeşitli derneklere üye olmuştur.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanma arzusunun temelinde sadece dünyanın yok olmasını engelleyebilmek değil bu yolda sürekli artan hızın düşürülmesi yatmaktadır. Teknik insanlar olarak tasarımlarımızda her zaman daha az enerji kullanımı gerektirecek yöntemleri tercih ediyoruz. Peki ya insanlar;

Sürdürülebilirlik kavramı sadece iklimsel veri, enerji kaynaklarının kullanımı, dünyaya olan etkisi, toprak kaybı olarak mı değerlendirilmeli? Tüketeceğin kadar üretmek, Sosyal Zekayı artırmak, kişisel farkındalıkların farkına varmak ve bunu insanlık için kullanmak, çevrenle empati kurarak ilişkilerini geliştirmek, hatta kendi deneyimlerinle eğitmek ve geliştirmek, adaletli olmak, hayatı paylaşarak üretken hale evirmek. Bizim mantığımızda tüm bunlar sürdürülebilirlik kavramını oluşturmaktadır.