Revit


Elektriksel Tasarımın öncelikle kendi içinde sonrasında diğer proje paydaşları (mimari, statik ve mekanik disiplinleri) arasındaki koordinasyonun tam olarak yapılabilmesi adına REVIT LOD 300, 400 mertebesinde tasarım yapılmaktadır. REVIT çalışmaları Elektrik Projeleri oluşturulduktan sonra tasarım geliştirme aşamasında yapılmaktadır.

Ardından bir yapı Bilgi Sistemi Modelleme Programı olan BIM (Building Information Modeling) yöntemi ile Üç Boyutlu (3D) tasarım yapılmaktadır.
Bu sayede bina bitmeden tüm koordinasyonu sağlanmış olup, sahada çözüme muhtaç olamayan, dolayısı ile de süre, maliyet, sahanın motivasyonu açısından da fayda sağlayan bir olay gerçekleşmiş olmaktadır.